Cabinet de Avocatura
 
 
   Home      Drept Civil

 • consultatii juridice, concilieri, asistare si reprezentare in cadrul proceselor privind:
 • obligatia de a face,
 • restituirea bunului imprumutat,
 • constatarea nulitatii absolute,
 • anulare acte juridice,
 • rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare,
 • rezilierea contractului de vanzare cumparare,
 • revocarea contractului de donatie,
 • actiuni in regres,
 • actiunea oblica,
 • actiunea pauliana,
 • revocarea(desfiintarea)contractului de vanzare-cumparare,
 • declararea(constatarea)simulatiei,
 • imbogatire fara just temeide anularea contractului de vanzare cumparare,
 • restituirea unei parti din pretul vanzarii,
 • chemare in garantie pentru evictiune,
 • chemare in judecata a cumparatorului evins impotriva vanzatorului,
 • revendicare imobiliara/mobiliara,
 • revendicarea de bunuri mobile de la masa succesorala,
 • granituire si revendicare,
 • ingradire,
 • servitute,
 • constatarea unui drept de superficie,
 • evacuare,
 • cerere de punere sub interdictie/de ridicarea interdictiei,
 • cerere de declararea disparitiei,
 • cerere de de declararea mortii prezumate,
 • cerere pentru rectificarea mortii prezumate,
 • cerere pentru anularea hotararii declarativa de moarte,
 • cerere de inregistrarea tardiva a nasterii,
 • cerere privind anularea,modificarea,rectificarea,sau       completarea actului de stare civila
 • actiuni rezultand din raporturile juridice locative,proprietar/chirias,
 • actiuni legate de succesiuni si partaje,  de iesire din indiviziune.
 • negociere si tranzactionare


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright @2009 Avocat Stefania Laura Modiga

 
  Anunturi
 
 
 
BookMySite:: Avocat Laura Modiga Stefania
căutare personalizată
 

 
powered by bogdanel